köp Sobril utan recept

köp Sobril utan recept

SKU: N/A Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kr2,000.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Sobril i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Sobril och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitets svensk Sobril.

hur man köper Sobril utan recept

var man kan köpa Sobril utan recept

Hur man konsulterar Sobril online / Sobril

Köp Sobril med Paypal

snabb leverans av Sobril i Sverige

Beställ Sobril 10mg/20mg/25mg smärtstillande på nätet

Tänker på att köpa/beställa Sobril 10mg/20mg/25mg online utan recept

Sobril

5 mg, 10 mg, 15 mg tabletter
Oxazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  • Om du får biverkningar,
  • tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
  • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sobril är och vad det används för
3. Hur du tar Sobril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sobril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sobril är och vad det används för

 

Sobril innehåller den aktiva substansen oxazepam och tillhör en grupp

läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Dessa verkar genom att förstärka effekten av en

dämpande substans (GABA) i hjärnan.

Därigenom verkar Sobril ångestdämpande,

muskelavslappnande och lugnande.

Sobril används vid oro, ångest,

rastlöshet samt sömnsvårigheter i samband med nervösa besvär.

Sobril kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel

vid depressioner med inslag av ångest.

 

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Sobril

Ta inte Sobril:

  • om du är allergisk mot oxazepam eller något annat innehållsämne
  • i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
  • om du har sömnapné (andningsuppehåll när du sover).

 

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp Sobril utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *