Köp Elvanse

köp Elvanse i Sverige utan recept,

vi har snabb leverans av Elvanse och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar /köpa Elvanse i Sverige

. Vad Elvanse är och vad det används för / köpa Elvanse i Sverige

Vad Elvanse är / köpa elvanse

Elvanse innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat / köpa elvanse

som har en positiv effekt på hjärnaktiviteten.

Det bidrar till att förbättra uppmärksamhet,

koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Elvanse är ett långverkande läkemedel som

verkar gradvis under en 13-timmarsperiod.

Vad det används för / köpa Elvanse i Sverige

Elvanse används vid behandling av ADHD

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs.

uppmärksamhetsstörning med överaktivitet).

Det används

 • till barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som tidigare har behandlats
 • med läkemedlet metylfenidat utan tillräcklig effekt på ADHD.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om

du mår sämre efter en månads behandling.

Elvanse används inte för behandling av ADHD till barn under 6 år.

Säkerhet och fördelar med behandlingen har inte fastställts hos denna patientgrupp.

Hur det fungerar / köpa Elvanse i Sverige

Elvanse förbättrar aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka är underaktiva.

Läkemedlet kan bidra till att förbättra uppmärksamhet,

koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Om ADHD / köpa Elvanse i Sverige

Personer med ADHD har svårt att:

 • sitta still
 • koncentrera sig.

Det är inte deras eget fel att de inte kan göra dessa saker. ADHD kan ge problem i vardagslivet. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra ställen.

ADHD påverkar inte intelligensen hos barn eller ungdomar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Elvanse

Ta inte Elvanse:

 • om du är allergisk mot lisdexamfetamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du för närvarande tar så kallade monoaminoxidas­hämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression,
 • eller har gjort så under de senaste 14 dagarna
 • om du har problem med sköldkörteln

Ta inte Elvanse om något av ovanstående gäller dig. Om du känner dig osäker,

prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar Elvanse. Detta på grund av att Elvanse kan förvärra dessa problem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Elvanse om du

 • någonsin har missbrukat receptbelagda läkemedel eller droger
 • har haft njurproblem
 • har haft kramper (krampanfall, konvulsioner, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *