Köp Elvanse 70 mg i Sverige utan recept

Köp Elvanse 70 mg i Sverige utan recept

5.00 out of 5
(1 customer review)
SKU: N/A Categories: ,

kr1,800.00kr8,000.00

Elvanse Adult är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram för ADHD (ADHD) hos vuxna. Elvanse Adult är inte indicerat för alla vuxna patienter och beslutet att använda läkemedlet måste ta hänsyn till patientens profil, inklusive en noggrann bedömning av svårighetsgraden och kroniken hos patientens symtom, 

Compare

Description

köp Elvanse i Sverige utan recept, vi har snabb leverans av Elvanse och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar

 

. Vad Elvanse är och vad det används för

 

Vad Elvanse är

Elvanse innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat

som har en positiv effekt på hjärnaktiviteten.

Det bidrar till att förbättra uppmärksamhet,

koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Elvanse är ett långverkande läkemedel som

verkar gradvis under en 13-timmarsperiod.

Vad det används för

Elvanse används vid behandling av ADHD

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs.

uppmärksamhetsstörning med överaktivitet).

Det används

 • till barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som tidigare har behandlats
 • med läkemedlet metylfenidat utan tillräcklig effekt på ADHD.
 • Du kan fortsätta att ta Elvanse upp i vuxen ålder om läkaren
 • bedömer att du har nytta av behandlingen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om

du mår sämre efter en månads behandling.

Elvanse används inte för behandling av ADHD till barn under 6 år.

Säkerhet och fördelar med behandlingen har inte fastställts hos denna patientgrupp.

Hur det fungerar

Elvanse förbättrar aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka är underaktiva.

Läkemedlet kan bidra till att förbättra uppmärksamhet,

koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Om ADHD

Personer med ADHD har svårt att:

 • sitta still
 • koncentrera sig.

Det är inte deras eget fel att de inte kan göra dessa saker. ADHD kan ge problem i vardagslivet. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra ställen.

ADHD påverkar inte intelligensen hos barn eller ungdomar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Elvanse

Ta inte Elvanse:

 • om du är allergisk mot lisdexamfetamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du för närvarande tar så kallade monoaminoxidas­hämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression, eller har gjort så under de senaste 14 dagarna
 • om du har problem med sköldkörteln
 • om du känner dig ovanligt upprymd, överaktiv eller ohämmad
 • om du har eller har haft hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärta eller obehagskänsla i bröstet, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett medfött hjärtproblem
 • om du har högt eller mycket högt blodtryck eller har förträngningar i blodkärlen
 • om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom).

Ta inte Elvanse om något av ovanstående gäller dig. Om du känner dig osäker, prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar Elvanse. Detta på grund av att Elvanse kan förvärra dessa problem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Elvanse om du

 • någonsin har missbrukat receptbelagda läkemedel eller droger
 • har haft njurproblem
 • har haft kramper (krampanfall, konvulsioner, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG)

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

1 review for Köp Elvanse 70 mg i Sverige utan recept

 1. 5 out of 5

  Aase Knudsen

  Din medicin är så bra, jag har fått produkten och jag vill beställa för 15 000 kr nästa gång.

  Tack

  • kopkvalitetsmedicin

   Ok, vi är alltid tillgängliga och redo att leverera.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *