köp citodon utan recept

köp citodon utan recept

kr1,700.00kr7,000.00

Compare

Description

köp citodon i sverige utan recept, vi har snabb leverans av citodon och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitets svensk citodon.

 

Citodon

500 mg/30 mg tabletter
paracetamol och kodein

Läs noga igenom denna bipacksedel

innan du börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information,
  • du kan behöva läsa den igen.
  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig.
  • Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
  • även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  • Om du får biverkningar,
  • tala med läkare eller apotekspersonal.
  • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i
  • denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Citodon  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Citodon
3. Hur du använder Citodon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citodon  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citodon  är och vad det används för

 

Citodon innehåller paracetamol och kodein.

Paracetamol har både smärtstillande

och febernedsättande verkan.

Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas

opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta.

Det kan användas ensamt eller i kombination med

andra smärtstillande medel såsom paracetamol.

Citodon används mot värk och smärtor.

Kodein och paracetamol som finns i Citodon

kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Citodon

Använd inte Citodon

hur man köper citodon utan recept

var man kan köpa citodon utan recept

Hur man konsulterar medicin online/citodon

Köp citodon med Paypal

köp citodon online utan recept

snabb tillgång på citodon i Sverige

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp citodon utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *