köp Tramadol utan recept

köp Tramadol utan recept

5.00 out of 5
(1 customer review)
SKU: N/A Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kr1,700.00kr7,000.00

Compare

Description

köp Tramadol i Sverige utan recept, vi har snabb leverans av Tramadol och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar

 

Tramadol Actavis

50 mg kapslar, hårda
tramadolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.köp Tramadol utan recept

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.köp Tramadol utan recept

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tramadol Actavis  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis
3. Hur du använder Tramadol Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tramadol Actavis  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tramadol Actavis  är och vad det används för,köp Tramadol utan recept

 

Tramadolhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att behandla måttlig till svår smärta.

Tramadol som finns i Tramadol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis

 

Ta inte Tramadol Actavis om du:

 • är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
 • är gravidplanerar att bli gravid eller ammar
 • nyligen har använt alkoholsömntabletterandra starka smärtstillande medel eller psykofarmaka (medel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv)
 • har behandlats med MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression) de senaste 2 veckorna

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

1 review for köp Tramadol utan recept

 1. 5 out of 5

  Ousman Cham

  Hej Hr. Du er den bedste læge, dine lægemidler har gode kvaliteter, jeg har modtaget min pakke og jeg vil andre til 30.000 kr næste gang.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *