köp Oxynorm utan recept

köp Oxynorm utan recept

4.50 out of 5
(2 customer reviews)

kr1,900.00kr9,000.00

Compare

Description

köp Oxynorm i sverige utan recept, vi har snabb leverans av Oxynorm och säljs i originalförpackningar till din dörr inom 24 timmar

 

OxyNorm

5 mg, 10 mg, 20 mg hårda kapslar
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal .

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

Vad OxyNorm kapslar är och vad de används för

 

OxyNorm kapslar innehåller oxikodonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider och har en kraftigt smärtstillande effekt.

OxyNorm kapslar används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.

Oxikodonhydroklorid som finns i OxyNorm kapslar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

2. Vad du behöver veta innan du tar OxyNorm kapslar

 

Ta inte OxyNorm kapslar:

 • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och /eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet
 • om du har svår kronisk lungsjukdom (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsjukdom på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen (cor pulmonale) eller akut, svår luftrörsastma
 • om du har en viss typ av stopp i tarmen (paralytisk ileus).

 

Varningar och försiktighet

 • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OxyNorm kapslar om du:
 • är äldre
 • har nedsatt lungfunktion
 • har nedsatt njurfunktion
 • har nedsatt leverfunktion
 • har upprepade andningsuppehåll när du sover (sömnapné), eftersom detta tillstånd kan försämras
 • har nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos)
 • har nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)
 • har prostataförstoring (prostatahypertrofi)
 • är eller tidigare har varit alkoholberoende
 • är eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider)
 • lider av psykisk sjukdom till följd av överdos av annat läkemedel (toxisk psykos)
 • har bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

 

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

2 reviews for köp Oxynorm utan recept

 1. 5 out of 5

  Peter Mandrup Madsen

  Tack herr för din underbara och snabba leverans, min medicin finns här hos mig nu.
  Tack så mycket att jag verkligen uppskattar ditt bra arbete.

 2. 4 out of 5

  Algreen Jimmi

  Snabb leverans och kom faktiskt före schemat. Jag var helt överväldigad av kvaliteten

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *