köp Lyrica utan recept

köp Lyrica utan recept

5.00 out of 5
(1 customer review)
SKU: N/A Category:

kr1,800.00kr8,000.00

Compare

Description

köp Lyrica i Sverige utan recept, vi har snabb leverans av Lyrica och säljs i originalförpackningar till din dörr

 

Lyrica

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg hårda kapslar
pregabalin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

1. Vad Lyrica är och vad det används för

 


Lyrica tillhör en läkemedelsgrupp som används bl.a.

för att behandla epilepsineuropatisk smärta och

generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta: Lyrica används för att behandla långvarig

smärta som orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer

neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het,

brännande, bultande, utstrålande, huggande, skärande, krampaktig, värkande,

stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och central neuropatisk

smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar,

utmattning (trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala

funktionen samt den allmänna livskvaliteten.

Epilepsi: Lyrica används för att behandla en viss form av epilepsi

(partiell epilepsi med eller utan sekundär generalisering) hos vuxna.

Din läkare ordinerar Lyrica till dig för att behandla din epilepsi då

din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll.

Du ska ta Lyrica som tillägg till din nuvarande behandling.

Lyrica är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i

kombination med andra läkemedel mot epilepsi.

 

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Lyrica

Ta inte Lyrica

 • om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne
 • i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lyrica.

 • Vissa patienter som har behandlats med Lyrica har rapporterat s
 • ymtom som tyder på allergiska reaktioner.
 • Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte,
 • läppar, tunga och hals såväl som diffusa hudutslag.
 • Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.
 • Lyrica kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form
 • av synpåverkan. Många av dessa synbiverkningar är övergående.
 • Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon förändring av din syn.
 • Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen
 • av pregabalin kan behöva en ändring i sina diabetesmedicineringar.

Barn och ungdomar

Pregabalins säkerhet och effekt hos barn och ungdomar

(under 18 år) har inte klarlagts och pregabalin bör därför inte användas i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Lyrica

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,

nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Lyrica och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion).

När det tas tillsammans med vissa andra läkemedel som har lugnande effekter

(inklusive opioider), kan Lyrica förstärka dessa effekter,

vilket kan leda till försämrad andning, koma och dödsfall.

Graden av yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga

blir mer påtagliga om Lyrica används tillsammans med läkemedel innehållande:

Oxykodon – (används som ett smärtstillande läkemedel)

Lorazepam – (används för behandling av ångest)

Alkohol

Lyrica kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

Lyrica med mat, dryck och alkohol

kapslar kan tas med eller utan mat.

Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen

 

 

Additional information

piller

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

1 review for köp Lyrica utan recept

 1. 5 out of 5

  Kamilia Petersen

  Hej herr, jag vill bara uppskatta för din pålitliga leverans och snabba leveranser över natten. Jag kommer att köpa mer nästa gång tack så mycket.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *