köp stilnoct utan recept

köp stilnoct utan recept

kr1,600.00kr6,500.00

Compare

Description

köp stilnoct i sverige utan recept, vi har snabb leverans av stilnoct och säljs i originalförpackningar, 100% kvalitets svensk stilnoct.

snabb leverans av Stilnoct 10mg/12,5mg online utan recept i Sverige

Beställ Stilnoct 10mg/12,5mg smärtstillande på nätet

Billiga Stilnoct 10mg/12,5mg till salu online utan recept

Få billiga Stilnoct 10mg/12,5mg smärtstillande på nätet

Stilnoct

5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
zolpidemtartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor
 • vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.
 • Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
 • även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
 • Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Stilnoct är och vad det används för
2. du behöver veta innan du använder Stilnoct
3. Hur du använder Stilnoct
4. Eventuella biverkningar
5. Stilnoct ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Stilnoct är och vad det används för

 

Stilnoct innehåller zolpidem som är ett

snabbverkande sömnmedel tillhörande gruppen

bensodiazepinbesläktade läkemedel.

Den tid du sover blir längre och risken för att du vaknar upp under natten minskar.

Stilnoct används för kortvarig behandling av sömnlöshet hos vuxna.

Använd inte under längre tid. Behandlingen ska vara så kort som möjligt,

eftersom risken för beroende ökar med behandlingens längd.

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Stilnoct

 

Använd inte Stilnoct

 

 • om du någon gång har gått i sömnen eller upplevt andra beteenden
 • som är ovanliga under sömn och som du utfört utan att vara helt
 • vaken (som att köra bil, äta, ringa ett telefonsamtal eller ha sex, etc.)
 • efter att ha tagit Stilnoct eller andra läkemedel som innehåller zolpidem.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Stilnoct

Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig.

Kontakta din läkare om dina sömnbesvär kvarstår efter 7-14 dagars behandling.

Sömnbesvären kan då ha andra orsaker.

Tolerans

Efter upprepad användning under

några veckor kan den sömngivande effekten minska.

Beroende

Användning av Stilnoct kan leda till missbruk och

ett fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet.

Risken för att utveckla beroende är större när

Stilnoct används i längre perioder än 4 veckor,

och hos patienter som tidigare har haft psykiska sjukdomar

och/eller alkohol- läkemedel- eller drogmissbruk.

Utsättning (rebound-effekt)

När behandling med ett sömnmedel avslutas kan ett övergående syndrom inträffa,

där sömnrubbningarna återkommer i förvärrad form. Det kan åtföljas

av andra reaktioner såsom humörförändringar, ångest och rastlöshet.

Minnesstörningar (amnesi)

Minnesstörningar kan förekomma. Dessa inträffar oftast flera

timmar efter att du tagit läkemedlet. För att minska risken måste du se till att få sova ostört i 8 timmar.

Psykiska och ”paradoxala” reaktioner

Reaktioner som rastlöshet, förvärrad sömnlöshet, agitation,

retlighet, aggressivitet, vanföreställningar, raserianfall,

mardrömmar, hallucinationer, olämpligt beteende,

sömngång eller andra beteendestörningar kan förekomma

under behandlingen. Om detta inträffar ska behandlingen

med Stilnoct avbrytas. Dessa reaktioner förekommer oftare hos äldre.

Sömngång och liknande beteenden

Användning av Stilnoct kan orsaka att du går i sömnen.

Det kan också orsaka andra beteenden som är ovanliga under sömn och

som du utför utan att vara helt vaken (som att köra bil, äta, ringa telefonsamtal eller ha sex etc.).

Nästa morgon kanske du inte kommer ihåg att du gjorde någonting under natten.

Om du upplever något av ovanstående ska du omedelbart avbryta behandlingen

med Stilnoct och kontakta din läkare eftersom dessa sömnbeteenden

kan innebära allvarlig risk för skador för dig och andra personer.

Att dricka alkohol eller ta andra läkemedel som gör dig dåsig/

sömnig tillsammans med Stilnoct kan öka risken för att dessa sömnbeteenden uppstår.

Fallrisk

Eftersom Stilnoct bl.a. kan orsaka dåsighet

ökar risken för fall och därmed allvarliga skador (se avsnitt 4).

Additional information

st

100st, 200st, 300st, 500st, 1000st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp stilnoct utan recept”

Your email address will not be published. Required fields are marked *